Algemene voorwaarden

Bosman Ladders
Sonnenbergweg 14
8271 RJ IJsselmuiden

Goede algemene voorwaarden zijn belangrijk voor webwinkelier en klant. Hier kunt u onze Algemene
Voorwaarden Webwinkel nalezen. Niet alleen de overheid creëert regels om de veiligheid van uw
aankoop te waarborgen. Ook wij als webwinkelier stellen u graag op de hoogte van onze
voorwaarden. Door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden Webwinkel, is er een
overeenkomst tussen ons en u als klant tot stand gekomen. Maar voordat u akkoord gaat met onze
Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk de voorwaarden aandachtig door te nemen en
kennis te nemen van onze werkwijze. Dit kan vervelende situaties voorkomen! Indien u vragen heeft
over onze voorwaarden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Artikel 1 – Webshop
1.1. De webshop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af
aan de Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer en BTW nummer vinden. Tevens
vindt u daar ook onze contactgegevens.
1.2. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan
derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.
1.3. Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de
politie.
1.4. De webshop heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zich in te dekken
tegen eventueel onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd door een klant.
1.5. Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u
twijfels heeft over de aankoop van een product, staan onze medewerkers u graag te woord.

Artikel 2 – Bedenktijd
2.1. U hebt 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze
termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren, zonder dat u
het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het
desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een creditfactuur en
wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort.
2.2. Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele
verpakking.

Artikel 3 – De overeenkomst
3.1. De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven
akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft gemachtigd het
geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL of
wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is
verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van het
betreffende product.
3.2. De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de
benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.
3.3. U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen. Indien u niet
binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog
steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende
aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso
uit handen geven aan een incassobureau.
3.4. Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per
email van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u met
eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.
3.5. Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren. Mocht door
onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u
daarvan schriftelijk op de hoogte brengen.
3.6. De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De
kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn
niet bij de prijs inbegrepen.

Artikel 4 – De prijs
4.1. De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald
moeten worden voor het verzenden van het product, zijn bij de prijs inbegrepen.
4.2. De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop.
U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u
elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.
4.3. Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook
niet in aanmerking voor korting.

Artikel 5 – Klachten en garantie
5.1. Klachten over de levering dienen in eerste instantie telefonisch aan ons gemeld te worden. Onze
medewerkers staan u graag te woord. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact
opnemen betreffende de levering van het product. Uiteraard doen onze bezorgers hun uiterste best
om het product onbeschadigd bij u thuis af te leveren.
5.2. Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden. Deze kunnen niet
door ons persoonlijk beantwoord worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Wij zullen voor u
contact opnemen met de fabrikant of groothandel en zullen hierin voor u bemiddelen als
tussenpersoon. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf voor u
oplossen.
5.3. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een
klacht gebeurt altijd schriftelijk. Nadat een klacht is afgewikkeld, ontvangt u van ons achteraf een
enquête met betrekking tot de klachtafwikkeling. Wij verzoeken u vriendelijk deze in te vullen en aan
ons terug te sturen. Wij willen u te allen tijde van een uitstekende service voorzien.
5.4. Op elk product dat wij aan u leveren, is een garantie van toepassing. Hoe lang deze garantie
duurt, is geheel afhankelijk van het product. Op de meeste producten is een garantie van één jaar
van toepassing.
5.5. Wanneer het product binnen de garantieperiode kapot gaat, zullen wij het volledige
aankoopbedrag aan u vergoeden. Dat geldt echter niet wanneer er sprake is van opzet of bewuste
beschadiging. Tevens verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw
verzekeringsmaatschappij, indien de schade plaats vindt na de garantietermijn. Mogelijk is deze te
claimen op de inboedelverzekering. Voor beide situaties geldt dat er zonder een aankoopbon niet
terugbetaald kan worden. Na het vervallen van de garantietermijn, komt ook de nieuwwaarde te
vervallen bij mogelijke uitkering van een schade. Er wordt dan uitgekeerd op basis van dagwaarde.
Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden Webwinkel, verzoeken wij u vriendelijk het
vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen.
Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop! Indien u nog vragen heeft,
dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.